เตรียมตัวอย่างไร เมื่อหมดเวลา ทำงานที่บ้าน

work from office

ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของโรคโควิดเริ่มน้อยลง รวมถึงประชาชนจำนวนมากได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ส่งผลให้หลายองค์กรต่างกลับมาทำงานได้ตามปกติและเตรียมยกเลิกการทำงานที่บ้าน ซึ่งพนักงานบางคนเองก็ยังกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอยู่ โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องอาศัยรถสาธารณะในการเดินทาง ดังนั้นองค์กรและพนักงานจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องให้พนักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศตามปกติและไม่ต้องทำงานที่บ้านอีกต่อไป

มาตรการความสะอาด

ในส่วนของออฟฟิศที่ทำงานควรมีมาตรการในการทำความสะอาดที่เข้มงวด เพราะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าพนักงานที่เดินทางมาทำงานนั้นสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับเชื้อมาบ้างหรือไม่ จึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการรักษาความสะอาด คัดกรองพนักงานที่เข้ามาทำงานอย่างเข้มงวด ในขณะที่พนักงานเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องการสัมผัสและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีคนจำนวนมากด้วย เพื่อป้องกันตนเองและป้องกันการนำเชื้อไปแพร่ให้พนักงานคนอื่น ๆ ในออฟฟิศ

หมั่นตรวจสอบสุขภาพและคัดกรองพนักงานบ่อย ๆ

นอกจากมาตรการการทำความสะอาดที่ทำงานแล้ว การตรวจสอบสุขภาพและคัดกรองพนักงานบ่อย ๆ ก็มีส่วนสำคัญด้วย เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน การตรวจ ATK พนักงานสัปดาห์ละครั้ง หรือ 2 สัปดาห์ครั้งเป็นอย่างน้อย พร้อมกับให้พนักงานทำงานที่บ้าน หากพบว่าตนเองเริ่มมีอาการไข้และไม่สบาย

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

องค์กรจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทราบถึงสถานการณ์ที่ต้องกลับมาทำงานที่ออฟฟิศและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมถึงความสัมพันธ์ของพนักงานด้วยกันเอง เพราะการที่แต่คนละต่างคนต่างทำงาน ไม่มีการพบปะสังสรรค์กัน อาจทำให้มีความสัมพันธ์ต่อกันที่ลดน้อยลงไป ดังนั้นเมื่อกลับมาทำงานควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์กให้ดี

การที่ทุกคนมาทำงานออฟฟิศและต้องรักษาระยะห่างต่อกันอยู่นั้น ระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์กควรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการประชุมออนไลน์หรือระหว่างโต๊ะทำงาน การใช้ระบบเซนเซอร์แทนการใช้มือสัมผัสประตู เป็นต้น

ปรับตัวให้เหมาะสมกับเวลาทำงาน

เมื่อต้องทำงานอยู่บ้าน อาจจะไม่มีกรอบตายตัวในเรื่องของเวลามากนัก เพราะไม่ต้องเดินทางไปออฟฟิศ จะเลิกงานตอนไหนหรือเข้างานเมื่อไหร่ก็ได้ ขอแค่ให้งานสำเร็จลุล่วง แต่เมื่อต้องกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศควรปรับตัวให้เหมาะสมกับเวลางานและต้องตื่นเช้ากว่าเดิมเพื่อที่จะมาทำงานให้ตรงเวลา

ทั้งหมดเป็นมาตรการบางส่วนที่องค์กรและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามเพื่อลดการติดเชื้อ หากต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานที่บ้านมาเป็นทำงานที่ออฟฟิศ ในส่วนขององค์กรเองก็ควรสอบถามถึงความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือเป็นข้อเสนอแนะระหว่างพนักงานและองค์กรเพื่อหาข้อปฏิบัติที่เห็นพ้องต้องกัน